SAĞLIKTA İNOVASYON VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME SÜRECİ

EĞİTİM PROGRAMLARI 2019

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Kampüsü Mavi Salon Sıhhiye, ANKARA.

Proje Koordinatörü: Prof. Dr. Nuray Yazıhan

Hemen Kayıt Olun!

Etkinliğe Hazır Olun

13 - 15 Eylül, 2019

Etkinlik Hakkında

SAĞLIKTA İNNOVASYON VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME SÜRECİ EĞİTİM PROGRAMLARI

Ülkemizde ve tüm dünyada yaşlanan toplumla beraber artan bulaşıcı olmayan hastalıkların insidansı ile sağlık harcamaları hızla artmaktadır. Bu durum daha etkin, daha ucuz aynı zamanda yaşam kalitesini ve süresini uzatmaya yönelik yeni arayışların artmasına neden olmaktadır. Ülkemizde özellikle sağlık sektöründe yerelleşmeye yönelik yaklaşım ve desteklerin artmasına yönelik eylem planlarının başarısı; sağlık sektöründe yer alan akademisyenlerin araştırmalarını endüstriyel boyuta taşımaları, sektörel işbirliklerin güçlenmesi ve multidisipliner yaklaşımların ve çalışmaların artması ile mümkün olabilir.

Son dönemlerde girişimciliğe yönelik eğitimler ve özellikle gençlere yönelik destekler hızla artmıştır. Sağlık alanında yer alan akademisyenlerin akademik çalışmalarının Ür-Ge boyutuna geçmesi ile bu çalışmalar sadece akademik yayın olmayacak; sağlık sektöründe yerelleşmeye, ülke ekonomisine katkıda bulunabilecektir.

Sağlıkta innovasyon ve teknoloji geliştirme sürecine yönelik eğitim programı ile sağlık alanında çalışan akademisyenlerin çalışmalarının ürün haline gelmesine destek vermek, yenilikçi yaklaşımların hedefe yönelik ürün haline gelme süreci, teknolojik yol haritası oluşturma, fikri hak ve patent alma süreci, uluslararası ve ulusal kurallar ve düzenlemelerin anlaşılması, tarafların rollerinin anlaşılması, akademi-sanayi işbirliği sürecinin desteklenmesi amaçlanmıştır.

“SAĞLIKTA İNNOVASYON VE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME SÜRECİ EĞİTİM PROGRAMLARI “ sağlık sektöründe ürüne yönelebilecek araştırmalar konusunda deneyim kazandırmak, farkındalığı artırmak ve tarafları bir araya getirip bilgi alışverişi ve işbirliğine yönelik yaklaşımlar edinmelerini sağlamak amacı ile planlanmıştır.

İlk program Eylül 2019 tarihinde yapılacak olup, destek alındığı takdirde katılımcı giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

ETKİNLİK BİLİM KURULU:

 • Prof. Dr. Nuray Yazıhan-Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Fizyopatoloji BD ve Ankara Üniversitesi, Disiplinlerarası Gıda, Metabolizma ve Klinik Beslenme AD öğretim üyesi (Farmapark Ltd, Seropark Ltd, Kimera Yaşam Bilimleri Ltd, DN Biyomed Yaşam Bilimleri Ltd kurucu ve yönetici ortak)
 • Prof. Dr. Gonca Telli, Maltepe Üniversitesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı
 • Doç. Dr. Onur Lenk-İstanbul Üniversitesi
 • Doç. Dr. Tunç Laçin: Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi Gögüs Cerrahisi AD Öğretim üyesi (ELAA Teknoloji kurucu ortağı)
 • Doç. Dr. Hakan Gürsu: ODTU Endüstri Ürünleri Tasarımı (DESIGNNOBIS Tasarım/İnovasyon şirketi kurucusu)
 • Dr. Leyla Türker Şener-İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Biyofizik AD öğretim üyesi (TETLAB Fikir Fabrikası kurucusu)

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Katılacak kişi sayısı 30 ile sınırlı olup, bu eğitime sağlıkta teknolojik gelişim, uygulamalar, innovatif yaklaşım ve sağlığa yönelik ürün geliştirme süreci ile ilgilenen ve bu tür araştırma ve ürün geliştirme süreçleri hakkında bilgi almak ve deneyimini artırmak isteyen araştırıcılar (tıp doktoru, diş hekimi, eczacı ve sağlık sektöründe yer alan tüm akademisyenler) katılabilir.

KURS İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER:

 1. Programda da görüleceği gibi, eğitim teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir. Etkinliğin öğlenden sonra programlarında uygulama olarak belirtilen derslerde katılımcılar en az 4 gruba ayrılacak ve her bir grup eğitimcilerin danışmanlığında eş zamanlı olarak farklı seminer salonlarında uygulamalı çalışmalarına devam edecektir.
 2. Eğitim ücretsizdir.
 3. Şehir dışından gelen katılımcıların yol masrafları ve günlük konaklama ücreti TÜBİTAK tarafından onaylanan proje bütçesinden desteklenecektir.
 4. İl dışından katılımcılar için kısıtlı sayıda destek oranında - Yol/konaklama giderine destek sağlanacaktır.
 5. Tüm katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.

İl dışı katılım kontenjanı: 10 kişi

ETKİNLİK EĞİTİM PROGRAMI

EĞİTİCİLER

Prof. Dr. Nuray Yazıhan

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 1994 mezunudur. Osmangazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Fizyoloji AD ve Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları AD, Fizyopatoloji BD’ nda uzmanlık ve doktora programlarını tamamlamıştır. 2009 da Fizyoloji doçenti, 2012 de İç Hastalıkları Fizyopatoloji Doçenti unvanını (YÖK-UAK) almıştır. 2014 yılından itibaren Ankara Universitesi Tıp Fakültesinde Prof. Dr. olarak çalışmaktadır. A.Ü. Disiplinlerarası Gıda, Metabolizma ve Klinik Beslenme AD kurucu öğretim üyelerindendir. A.Ü. Tıp Fakültesi Araştırma Geliştirme ve Destek Stratejileri Koordinasyon Kurulu başkanıdır.
Ulusal ve uluslararası destekli çok sayıda araştırma ve ürün geliştirmeye yönelik projelerde yer almıştır. İmmun tabanlı ölçüm kitleri, kalite kontrol referans kitleri üretimi, mikrobiyal biyoteknoloji, biyofonksiyonel ürünler, biyomateryaller, sağlık ekonomisi çalışma ve ilgi alanları arasında yer almaktadır.

Prof. Dr. Gonca Telli

Maltepe Üniversitesi

Lisans ve Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi’nde Doktorasını Anadolu Üniversitesi’nde “Yükseköğretimde Stratejik Pazarlama Planlaması” üzerine tamamlamıştır. Satış, pazarlama, perakendecilik, sosyal medya, e-ticaret gibi alanlarda ulusal ve uluslararası 10’dan fazla kitap yazarlığı 20’den fazla kitap içinde bölüm yazarlığı 100’den fazla ulusal ve uluslararası makalesi bulunmaktadır. Son dönemde ağırlıklı olarak dijital pazarlama, mobil pazarlama, mobil yaşam ve uygulamaları e-öğrenme ve bilgi teknolojileri, dijital dönüşüm konuları üzerinde çalışmalar yapmaktadır. Türkiye’de TUBİTAK, ISTKA, British Council gibi çeşitli kuruluşlardan proje desteği almıştır. Çeşitli projelerde proje lideri, ve uzman olarak çalışmıştır. 2013-2014 yıllarında Dijital Gündem Türkiye ekibinde yer alan Telli AB Toplumu için Bilgi ve IIetişim Teknolojisi Temelli Faydalar Grup Lideri olarak çalışmıştır. Çok çeşitli uluslararası dergilerde hakemlikler yapmaktadır. 2005 ve 2006 yıllarında International Academy of E-Business, Top Paper Winners ödülü, 2012 yılında Associaton for Global Business Conference, Best Paper Award gibi çeşitli yayın ödülleri bulunmaktadır.

Doç. Dr. Onur Lenk

İstanbul Üniversitesi

1979-2003 yıllarında Kara Harp Okulundan mezun olmuştur.Yüksek Lisans ve Doktorasını Bogaziçi Üniversitesinde tamamlamıştır Massachusetts İnstitue of Technology(MIT) de misafir bilim insanı olarak çalışmıştır.TUBİTAK Arge Proje yöneticisi ve Danışman olarak birçok projede görev almaktadır.
Yeni ürün grup ve teknolojilerin kurum bünyesine kazandırılmasına yönelik teknolojik yol haritası,stratejik ürün ve ürün grupları için hazırlanması çalışmalarına katılmış,ABD,Almanya,İngiltere Çin gibi ülkelerde delegasyon temsilcisi olarak işbirliği görüşmeleri yürütmüştür.

Doç. Dr. Hakan Gürsu

ODTÜ

Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Doç. Dr. Hakan Gürsu, 1984 yılında ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü’nü birincilikle bitirdikten sonra Bina Bilgisi dalında master derecesini, Kentsel Çevre alanında ise doktora derecesini tamamladı. 2006 yılında kurduğu DESIGNNOBIS Tasarım/İnovasyon şirketi, Türkiye’nin 40 Öncü Girişimci Şirketi arasında yer aldı. Gürsu, çevreci ve vizyoner projeleriyle dünyanın prestijli tasarım yarışmalarınca 12 yılda 200’ün üzerinde ödüle layık görüldü. İnovasyon, yaratıcı düşünce, tasarım ve ar‐ge konularında çeşitli ulusal ve uluslararası etkinliklerde konuşmacı olarak yer aldı. Bu alanlardaki birikimlerini kaleme aldığı “İnovasyon” kitabı 2014 yılında yayımlandı. Aynı yıl International Association of Designers tarafından Milano’da ‘Yılın Tasarımcısı’ olarak onurlandırıldı. Tekneden oyuncağa, mobilyadan beyaz eşyaya uzanan çeşitli alanlardaki tasarımlarıyla bilinen problemlere farklı çözümler üreten halen ODTÜ’de görevine devam etmektedir.

Doç. Dr. Tunç Laçin

Marmara Üniversitesi

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1998 mezunudur. Harvard Üniversiresi Klinik Fellow,Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Doktora çalışmasını tamamlamış. Gögüs Cerrahisi Doçenti unvanını (YÖK-UAK) almıştır. 2013 yılından itibaren Marmara Universitesi Tıp Fakültesinde Doç. Dr. olarak çalışmaktadır. Ulusal ve uluslararası derneklerde görev almaktadır.
Kendisine ait
Uluslararası 29 adet,ulusal 18 adet,Ulusal Kitap Bölüm Yazarlığı 12 adet ,Uluslararası Kitap Bölüm Çevirisi 13 adet ,52 adet Uluslararası Kongre bulunmaktadır. 4 adet TÜBİTAK Projesinde görev almıştır.
Akademik ilgi alanları Akciğer Kanseri,Minimal İnvaziv Cerrahi,Mezotelyoma Cerrahisi,Diyafram Pili Yerleştirilmesi,Özofagus Hastalıkları Cerrahisidir.

Dr. Leyla Türker Şener

İstanbul Üniversitesi

Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nde tamamladıktan sonra yüksek lisans ve doktora derecelerini İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalından almıştır. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nde öğretim üyesi olmasının yanı sıra 2015 yılında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim projesi ile girişimci akademisyen olarak İstanbul Teknokentte Arge çalışmalarına başlamıştır. 2015 yılında Türkiye’de bir ilk olan Tıbbi tasarımların yapıldığı bir laboratuvar olan ve İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi yerleşkesinde bulunan “3 Boyutlu Tıbbi ve Endüstriyel Tasarım Laboratuvarı”nın, 2018 yılında çalışmalarına başlayan “TETLAB Fikir Fabrikası”nın kurucusu ve yöneticisidir. 17 patent 2 faydalı model başvurusu, 11 ödülü bulunmaktadır.